Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Τουριστικό Περίπτερο:

 

Αρχαιολογικό μουσείο:

2282 023664

Χώρα

2282 025162

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: 

2282 022650

Γαύριο

2282 071770

Καϊρειος Βιβλιοθήκη 

2282 022262

Κόρθι

2282 061360

ΚΤΕΛ Ανδρου:

2282 022316

Αστυνομία:

 

Τράπεζες:

 

Χώρα

2282 022300

Εθνική (Χώρα)

2282 022232

Γαύριο

2282 071220

Εθνική (Κόρθι)

2282 061285

Μπατσί

2282 041204

Εθνική (Μπατσί)

2282 041400

Κόρθι

2282 061211

Αλφα (Χώρα)

2282 023900

Ταξί:

 

Αλφα (Μπατσί)

2282 041780

Χώρα

2282 022171

Αγροτική (Χώρα)

2282 022368

Γαύριο

2282 071171

Αγροτική (Γαύριο)

2282 071478

Μπατσί

2282 041081

Λιμεναρχείο:

 

Κόρθι

2282 062171

Χώρα

2282 022250

Υγεία:

 

Γαύριο

2282 071213

Κέντρο Υγείας (Χώρα) 

2282 022222

Μπατσί

2282 041981

Ιατρείο Γαυρίου

2282 071210

Δήμοι:

 

Ιατρείο Μπατσίου

2282 041326

Ανδρος (Χώρα)

2282 022275

Ιατρείο Κορθίου

2282 061217

Υδρούσα

2282 071250

Βοήθεια στο σπίτι - Χώρα:

2282 029003

Κόρθι

2282 061219

Βοήθεια στο σπίτι - Κόρθι: 2282 062242

ΟΤΕ:

 

Ταχυδρομείο:  

Χώρα

2282 022099

Χώρα

2282 022260

Γαύριο

2282 071785

Γαύριο

2282 071254

Μπατσί

2282 041599

Μπατσί

2282 041423

   

Κόρθι

2282 061286